Vilkår for udlån

1. Generelt

1.1 Kommunen stiller ved udlån cyklen til rådighed for Låneren.

1.2 Nærværende vilkår beskriver på hvilke betingelser cyklen stilles til rådighed for låneren. 

2. Periode, afhentning og aflevering

2.1 Parterne har aftalt, at cyklen skal stilles til rådighed for Låner som angivet i den bekræftelse du har modtaget pr. E-mail.

2.2 Låner skal afhente og returnere cyklen inkl. alt tilbehør hos udlåneren.

2.3 Cyklen skal afleveres med fuldt opladet batteri (dog fraregnet den strøm, som er gået til at cykle cyklen til aflevering).

3. Ansvar og Forsikring

3.1 Cyklen skal være låst, når den ikke benyttes, men behøver ikke være i aflåst rum.

3.2 I tilfælde af tyveri er cyklen omfattet af udlåners forsikring. Dog skal Låner kunne fremvise nøgle til cyklen.

3.3 Cyklen må ikke bringes udenfor Danmark.

3.4 Alle reparationer (inklusive punkteringer) skal foretages af
Go2Green, Forskerparken
Kulinggade 31E, Indgang A
5700 Svendborg
Mobil: 20 47 96 38
De foretages så vidt muligt indenfor et døgn, afhentet og leveret på låners adresse. Ellers leveres en lånecykel af samme type, så vidt det er muligt.

3.6 Defekter og reparationer, der skyldes skader og hærværk og anden misligholdelse, laves på Låners regning.

3.7 Kommunen er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af cyklen. Kommunen er endvidere ikke ansvarlig for Låners eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved cyklen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Eventuelle spørgsmål vedrørende disse vilkår bedes rettet til udlåneren. 

Copyright - Svendborg Kommune